fbpx

REKLAMACJA

Sklep www.emky.pl gwarantuje realizację zamówień zarówno bez widocznych, jak i ukrytych wad. Wyjątkiem może być towar z dokładnie opisaną wadą lub brakiem, który sprzedawany jest w formie wyprzedaży.

W wypadku wad produktu, które ujawnią się po finalizacji zamówienia, dostępne są dla kupującego dwie drogi reklamacji:

 • Reklamacja gwarancyjna
  Rozpatrywana jest przez gwaranta wskazanego w karcie gwarancyjnej konkretnego produktu, o ile została ona wydana. Gwarantem
  może być w szczególności dystrybutor, producent, lub w przypadku importu towaru spoza unii europejskiej jego importer. Okres trwania, zasady
  i warunki obowiązującej gwarancji podane są zawsze w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej. W przypadku produktów, do których gwarant nie wydał karty gwarancyjnej, okres trwania, zasady i warunki gwarancji znajdują się w oświadczeniu gwarancyjnym wydanym przez gwaranta, sformułowanym w powszechnie zrozumiałej formie, najczęściej w postaci dokumentu, informacji na stronie internetowej bądź w formie reklamy.
 • Reklamacja w drodze rękojmi
  Ma zastosowanie w sytuacji, gdy zakupiony towar okaże się być niezgodny z umową zawartą ze sprzedawcą. Podstawą rozpatrzenia takiej reklamacji jest stwierdzenie wady towaru przed upływem terminu dwóch lat od daty doręczenia towaru klientowi. Roszczenie reklamacyjne przedawnia się z upływem roku, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty doręczenia towaru.

Jak przebiega proces reklamacji?

1 / Wybór metody reklamacji: reklamacja gwarancyjna lub reklamacja w drodze rękojmi,
2 / Kontakt z zespołem EMKY: zgłoś nam reklamację w najwygodniejszy dla ciebie sposób, np. pisząc e-mail na office@emky.pl; w temacie wiadomości prosimy o wpisanie słowa: “reklamacja”.
Najszybszą formą zgłoszenia reklamacji jest przesłanie formularza reklamacyjnego (przykładowy formularz) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl,
3 / Dokumentacja: prześlij nam dokumentację fotograficzną wraz z opisem, a w razie potrzeby, po konsultacji z zespołem EMKY – również reklamowany produkt,
4 / Rozpoznanie: zespół EMKY rozpatrzy twoje zgłoszenie,
5 / Wydanie decyzji: wiąże się z otrzymaniem niezbędnej dokumentacji lub, gdy będzie to konieczne, reklamowanego produktu – jednakże do wydania decyzji dotyczącej zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a następnie poinformowania cię o niej mailowo bądź telefonicznie, zobowiązujemy się w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Towar, będący przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego wraz z wydrukowanym formularzem należy przesłać na adres:

m-tec Mikołaj Dudanowicz – EMKY
ul. Henrykowska 30
03-079 Warszawa

kom. +48 797 249 179  /  e-mail: office@emky.pl

Ważne!
Jeżeli, po konsultacji z zespołem EMKY, niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego produktu, dołącz do niego kompletne wyposażenie. Może być niezbędne przy czynnościach serwisowych. Pamiętaj również o dowodzie zakupu – np paragonie lub fakturze. Dołączenie tego dokumentu znacznie przyspieszy rozpoczęcie procesu reklamacji.

Reklamacji podlegają m.in.:

 • produkty, w których zostały ujawnione wady podczas ich użytkowania,
 • produkty, których opis na stronie internetowej www.emky.pl nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym,
 • braki w zamówieniu – w takich przypadkach realizowana jest dodatkowa wysyłka brakujących produktów. Koszt dostawy pokrywany jest przez sklep www.emky.pl.

Polubowne rozstrzyganie sporów:
Jako konsument masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw oraz roszczeń za pomocą:

1 / Stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej w warszawie
Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu oraz procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2 / Europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR
Umożliwia bezstronne i niezależne rozstrzyganie sporów, między konsumentami a przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań powstałych przy zawieraniu umów internetowych. Platforma jest przeznaczona dla konsumentów oraz przedsiębiorców mających siedzibę w unii europejskiej.
ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Sklep www.emky.pl gwarantuje realizację zamówień zarówno bez widocznych, jak i ukrytych wad. Wyjątkiem może być towar z dokładnie opisaną wadą lub brakiem, który sprzedawany jest w formie wyprzedaży.

 

W wypadku wad produktu, które ujawnią się po finalizacji zamówienia, dostępne są dla kupującego dwie drogi reklamacji:

 • Reklamacja gwarancyjna
  Rozpatrywana jest przez Gwaranta wskazanego w karcie gwarancyjnej konkretnego produktu, o ile została ona wydana. Gwarantem może być w szczególności dystrybutor, producent, lub w przypadku importu towaru spoza Unii Europejskiej jego importer. Okres trwania, zasady i warunki obowiązującej gwarancji podane są zawsze w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej. W przypadku produktów, do których Gwarant nie wydał karty gwarancyjnej, okres trwania, zasady i warunki gwarancji znajdują się w oświadczeniu gwarancyjnym wydanym przez Gwaranta, sformułowanym w powszechnie zrozumiałej formie, najczęściej w postaci dokumentu, informacji na stronie internetowej bądź w formie reklamy.
 • Reklamacja w drodze rękojmi
  Ma zastosowanie w sytuacji, gdy zakupiony towar okaże się być niezgodny z umową zawartą ze sprzedawcą. Podstawą rozpatrzenia takiej reklamacji jest stwierdzenie wady towaru przed upływem terminu dwóch lat od daty doręczenia towaru klientowi. Roszczenie reklamacyjne przedawnia się z upływem roku, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty doręczenia towaru.

 

Jak przebiega proces reklamacji?

1/Wybór metody reklamacji: reklamacja gwarancyjna lub reklamacja w drodze rękojmi,
2/Kontakt z zespołem EMKY: zgłoś nam reklamację w najwygodniejszy dla ciebie sposób, np. pisząc e-mail na office@emky.pl; w temacie wiadomości prosimy o wpisanie słowa: “reklamacja”.
Najszybszą formą zgłoszenia reklamacji jest przesłanie formularza reklamacyjnego (przykładowy formularz) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl,
3/Dokumentacja: prześlij nam dokumentację fotograficzną wraz z opisem, a w razie potrzeby, po konsultacji z zespołem EMKY – również reklamowany produkt,
4/Rozpoznanie: zespół EMKY rozpatrzy twoje zgłoszenie,
5/Wydanie decyzji: wiąże się z otrzymaniem niezbędnej dokumentacji lub, gdy będzie to konieczne, reklamowanego produktu – jednakże do wydania decyzji dotyczącej zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a następnie poinformowania cię o niej mailowo bądź telefonicznie, zobowiązujemy się w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Towar, będący przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego wraz z wydrukowanym formularzem należy przesłać na adres:

m-tec Mikołaj Dudanowicz – EMKY
ul. Henrykowska 30
03-079 Warszawa

kom. +48 797 249 179 / e-mail: office@emky.pl

 

Ważne!
Jeżeli, po konsultacji z zespołem EMKY, niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego produktu, dołącz do niego kompletne wyposażenie. Może być niezbędne przy czynnościach serwisowych. Pamiętaj również o dowodzie zakupu – np paragonie lub fakturze. Dołączenie tego dokumentu znacznie przyspieszy rozpoczęcie procesu reklamacji.

 

Reklamacji podlegają m.in.:

 • produkty, w których zostały ujawnione wady podczas ich użytkowania,
 • produkty, których opis na stronie internetowej www.emky.pl nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym,
 • braki w zamówieniu – w takich przypadkach realizowana jest dodatkowa wysyłka brakujących produktów. Koszt dostawy pokrywany jest przez sklep www.emky.pl.

 

Polubowne rozstrzyganie sporów:
Jako konsument masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw oraz roszczeń za pomocą:

1/Stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej w warszawie
Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu oraz procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2/Europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR
Umożliwia bezstronne i niezależne rozstrzyganie sporów, między konsumentami a przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań powstałych przy zawieraniu umów internetowych. Platforma jest przeznaczona dla konsumentów oraz przedsiębiorców mających siedzibę w unii europejskiej.
ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Privacy Preference Center