fbpx

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 / Odstąpienie od umowy – zwrot towaru
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta klient, który spełnia definicję konsumenta według wymienionej ustawy, dysponuje prawem do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

O decyzji o odstąpieniu od umowy możesz nas poinformować wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 • drogą pocztową na adres:
  M-tec Mikołaj Dudanowicz – EMKY

  ul. Henrykowska 30
  03-079 Warszawa
 • lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
  office@emky.pl

Możesz skorzystać z gotowego formularza  o odstąpieniu od umowy, ale nie jest to wymagane.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj: (POBIERZ)

 

2 / Koszt zwrotu towaru
Zgodnie z postanowieniami ustawy klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży kompletnych rowerów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, bezpośrednie koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 500zł.

 

3 / Koszty i zwrot płatności
W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócone zostaną wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj dostawy oferowanej przez Sklep www.emky.pl).
Zwrot płatności dokonany będzie za pomocą tych samych środków płatniczych, jakie zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów takiego zwrotu.

 

4 / Obowiązujące terminy
Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Klient zobowiązany jest do odesłania towaru do siedziby sprzedawcy w terminie możliwie najkrótszym i nie przekraczającym 14 dni od daty poinformowania o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do zwrotu wszystkich kosztów (w tym kosztu wysyłki) poniesionych przez klienta.

 

5 / Ograniczenia
a / Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b / W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową
w stanie niezmienionym oraz
ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

c / Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana tj. wykonana na zamówienie klienta lub na jego życzenie zmodyfikowanego, Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru.

1/Odstąpienie od umowy – zwrot towaru
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta klient, który spełnia definicję konsumenta według wymienionej ustawy, dysponuje prawem do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

O decyzji o odstąpieniu od umowy możesz nas poinformować wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 • drogą pocztową na adres:
  M-tec Mikołaj Dudanowicz – EMKY
  ul. Henrykowska 30
  03-079 Warszawa
 • lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
  office@emky.pl

Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj: (POBIERZ)

2/Koszt zwrotu towaru
Zgodnie z postanowieniami ustawy klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.

3/Koszty i zwrot płatności
W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócone zostaną wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj dostawy oferowanej przez Sklep www.emky.pl).
Zwrot płatności dokonany będzie za pomocą tych samych środków płatniczych, jakie zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów takiego zwrotu.

4/Obowiązujące terminy
Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Klient zobowiązany jest do odesłania towaru do siedziby sprzedawcy w terminie możliwie najkrótszym i nie przekraczającym 14 dni od daty poinformowania o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do zwrotu wszystkich kosztów (w tym kosztu wysyłki) poniesionych przez klienta.

5/Ograniczenia
a/ Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b/ W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową
w stanie niezmienionym oraz ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

c/ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana tj. wykonana na zamówienie klienta lub na jego życzenie zmodyfikowanego, Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru.

Privacy Preference Center